Energetische & Lichaamsgerichte Therapie

Energetische & Lichaamsgerichte Therapie:                                                                  

Energetische Therapie is al zo oud als de mensheid zelf. Energetische Therapie wordt ook wel Paranormale Therapie genoemd. Bij Energetische Therapie brengt men ‘Kosmische’ of ‘Universele’ energie over  naar de ander, waardoor blokkades opgeruimd worden en het zelfgenezend vermogen geactiveerd/gestimuleerd wordt.

Dit alles gebeurt vanuit de holistische zienswijze, dat wil zeggen dat de mens gezien wordt als 1 geheel (fysiek, emotioneel, mentaal & spiritueel). Alles is met elkaar verbonden.

Wanneer de balans tussen deze elementen verstoord is, kan zich dit uiten in klachten op allerlei gebied. De behandelingen zijn erop gericht om deze balans te herstellen en zo de klachten te doen verminderen/te laten verdwijnen.

Tijdens de energetische/lichaamsgerichte therapie maak ik gebruik van verschillende tools, zoals massage, hypnose, body dearmouring, reading, healing, clearing, het opschonen/in balans brengen van het energieveld/aura, het balanceren/activeren van de chakra's en de energiebanen in het lichaam. De inzichten/boodschappen die ik ontvang tijdens de behandelingen, zal ik delen in de voor-/nabesprekingen van de behandelingen, zodat er een nog dieper inzicht ontstaat. 

Sinds kort ben ik in het bezit van een energetische stoel: de Urim Code. Sessies in deze stoel zijn los te boeken, maar kunnen ook geïntegreerd worden in de therapiesessies indien gewenst. Klik op de link voor meer informatie over de Urim Code en wat deze voor jou kan betekenen in je healing-/ontwikkelingsproces. Ook heb ik sinds kort de beschikking over een Crystal Bed. Ook dit krachtige therapeutische instrument is een mooie aanvulling/bekrachtiging op jouw healing/ontwikkeling. Klik op de link voor meer info over het Crystal Bed, de werking en de mogelijkheden. 

Ik heb vele trainingen gevolgd t.a.v. het werken met verschillende energievormen en heb daardoor vele tools in handen om mensen op weg te helpen. Hierbij maak ik ook gebruik van mijn brede werkervaring binnen de zorg en de opleidingen die ik hiervoor heb gevolgd en de levenservaring die ik heb opgedaan. Daarnaast heb ik aanvullende opleidingen gedaan op het gebied van coaching/therapie, zodat er een stevige basis is om de diepte in te gaan vanuit een veilige bedding.

 

Tarief: €70,- per uur (een behandeling duurt 1 à 1,5 uur).