Systemisch Werk & Familieopstellingen

 

Werken met het familiesysteem is magisch en diepgaand. Zowel tijdens de individuele sessies als tijdens groepswerk, werk ik vanuit een systemische kijk aan dat wat zich op dat moment aandient en aangeraakt mag worden. 

 

Familieopstellingen: 

Iedereen maakt deel uit van een systeem. Ook al ben je geadopteerd, zijn er mensen overleden, of heb je zelf het contact verbroken. Je blijft deel uitmaken van het familiesysteem. Gewild en ongewild, bewust en onbewust neem je karaktertrekken, gedragingen, handelingen en gewoontes over vanuit dit systeem, zelfs als je er niet in opgroeit. Soms zelfs van generaties terug. 

 

In het systeem kunnen allerlei dynamieken/verstrikkingen waargenomen worden, bijvoorbeeld:  

  • De volgorde is verstoord (parentificatie, overleden kinderen die niet benoemd worden, kinderen uit een eerder huwelijk die niet erkend worden etc.). 
  • Aanmatigend gedrag (zichzelf groter maken dan hij/zij is, gedragen als meerdere, zaken op zich nemen die niet tot zijn/haar competentie behoren, oordelen over ouders etc.). 
  • Triangulatie (het kind komt tussen de ouders in te staan, als diplomaat of als coalitie met één van de ouders). 
  • De ordening is verstoord (doordat iemand ontbreekt, buitensluiting van gebeurtenissen, Verloren tweelinghelft, iemand volgen/iemands leven leiden, onafgesloten relaties, niet nemen van de ouders, niet afgemaakt sterven) etc.). 
  • Iets voor de ander dragen, niet nemen van het lot, onderbroken uitreiking, oorlogs-/religieuze verstrikkingen, man/vrouw-verstrikkingen. 

 

Door de opstelling, worden deze dynamieken aan de oppervlakte gebracht. Doordat er bewustzijn onstaat, komt er ruimte voor verandering van deze patronen die vaak al van generatie op generatie doorgegeven worden. Door heel bewust je eigen plek (weer) in te nemen in het systeem, die verantwoordelijkheid op je te nemen die bij jou hoort en alle lasten die niet bij jou horen terug te geven aan de persoon die deze last toebehoort, gaat de energie weer stromen in het systeem. Het systeem komt weer in beweging, waardoor heling kan ontstaan. 

 

Opstellingen kunnen gedaan worden in individueel verband in de praktijk (we werken dan met grondankers), of in groepsverband tijdens één van de opstellingsmomenten. Deze worden georganiseerd op aanvraag van de vraagstellers. De locaties van waaruit wij werken: Middelburg, Terneuzen, of evt. op aanvraag op een eigen locatie naar voorkeur. Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op via: info@flowoflove.nl 

 

Inclusief: lunch (indien van toepassing), koffie/thee, water, versnaperingen. 

Er is ruimte voor 2 of 3 vraagstellers en ongeveer 12 representanten. 

 

Kosten: 

Vraagsteller: €125,- 

Representant: €10,-

 

Jezelf aanmelden kan via bovengenoemd mailadres. Geef daarbij aan of je als vraagsteller of als representant wilt deelnemen. Wil je een vraag inbrengen, dan word je benaderd voor een voorgesprek. Na de opstelling is er ook altijd nazorg in de vorm van een (kort) nagesprek (telefonisch). 

 

Wist je dat we ook een donatiepot hebben staan waarin iedereen een vrijwillige bijdrage kan doen? Deze pot is bedoeld voor hen die graag een vraag in willen brengen, maar dit zich dit financieel niet kunnen veroorloven. Zo kunnen we iedereen de mogelijkheid bieden om inzichten te krijgen in hun familiesysteem, een stukje te helen en te groeien in hun ontwikkeling. Wil je in aanmerking komen voor deze regeling? Schroom dan niet om contact op te nemen.