Energetische Therapie:                                                                  Photographer: Alima Ruf

Energetische Therapie is al zo oud als de mensheid zelf. Energetische Therapie wordt ook wel Paranormale Therapie genoemd. Bij Energetische Therapie brengt men ‘Kosmische’ of ‘Universele’ energie over  naar de ander, waardoor blokkades opgeruimd worden en het zelfgenezend vermogen geactiveerd/gestimuleerd wordt.

Dit alles gebeurt vanuit de holistische zienswijze, dat wil zeggen dat de mens gezien wordt als 1 geheel (fysiek, emotioneel, mentaal & spiritueel). Alles is met elkaar verbonden.

Wanneer de balans tussen deze elementen verstoord is, kan zich dit uiten in klachten op allerlei gebied. De behandelingen zijn erop gericht om deze balans te herstellen en zo de klachten te doen verminderen/te laten verdwijnen.

Tijdens de energetische therapie maak ik gebruik van verschillende tools, zoals massage, hypnose, body dearmouring, reading, healing, clearing, het opschonen/in balans brengen van het energieveld/aura, het balanceren/activeren van de chakra's en de energiebanen in het lichaam. De inzichten/boodschappen die ik ontvang tijdens de behandelingen, zal ik delen in de voor-/nabesprekingen van de behandelingen, zodat er een nog dieper inzicht ontstaat. 

Deze therapievorm kan uitstekend gegeven worden NAAST de reguliere en andere (alternatieve) therapievormen die er zijn (en zijn GEEN vervanging van reguliere medische trajecten. Raadpleeg daarom bij (aanhoudende) klachten ook altijd een arts!). De behandelingen zijn natuurlijk en veilig en worden vakkundig begeleid d.m.v. coachende gesprekken.

Ik heb vele trainingen gevolgd t.a.v. het werken met verschillende energievormen en heb daardoor vele tools in handen om mensen op weg te helpen. Hierbij maak ik ook gebruik van mijn brede werkervaring binnen de zorg en de opleidingen die ik hiervoor heb gevolgd en de levenservaring die ik heb opgedaan. 

 

 Photographer: Alima Ruf


Er kunnen vele soorten genezingen plaatsvinden door middel van energetische healing. Het is echter géén vervanging van de medische wetenschap. Ga daarom ook altijd met uw klachten naar een arts.