Loop jij vast in bepaalde aspecten van je leven? Heb je het gevoel dat je steeds in hetzelfde cirkeltje ronloopt en vast blijft zitten in bepaalde patronen? Kom je er zelf even niet meer uit? Dan is er ook de mogelijkheid om coachingssessies te boeken in de praktijk. Samen gaan we op zoek naar dat wat jou blokkeert, welke emoties/patronen hieronder liggen en hoe we deze kunnen doorbreken. 
In een reeks gesprekken gaan we op verkenning naar wat het probleem nu precies is, welke gebeurtenissen/patronen hier aan ten grondslag liggen. We gaan op zoek naar jouw dromen en verlangens, je drijfveren en waar er bewustwordingen plaats mag vinden, zodat je zelf weer verder kunt. 

Hoe lang een traject duurt, hangt af van de hulpvraag die gesteld wordt. Tijdens het 1e gesprek zullen we deze formuleren en hierover afspraken maken met elkaar.